Håndverk

Vi driver alle typer håndverk knyttet til tømring, alt i fra gapahuker i rundstokk til rekonstruksjoner eller påbygg og nybygg.


Vi har eget sagbruk i Oltedal. Vi sager og selger skurlast i vanlige dimensjoner, kan også sage  spesialdimensjoner. Har du en stor stokk du vil ha materialer av, sager vi den for deg.

FÅ ET TILBUD